Menüler
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı'nın Misyonu ve Hedefi
Ulusal ölçekte su kaynaklarından hidroelektrik enerji potansiyeline dair azami faydayı sağlamak düşüncesiyle Kamu ve tüzel kişiler tarafından geliştirilen HES projeleri ile ilgili çalışmaları yürürlükteki ilgili mevzuatlar çerçevesinde Genel Müdürlük adına yönetmek, kontrol etmek; hazırlanan proje ve raporları incelemek, onaylamak ve/veya reddetmek, su yapılarının denetiminde yetki talep eden gerçek ve tüzel kişilerin DSİ adına işlemlerini sevk, idare ve koordine etmektir.

Daire Başkanlığı