Menüler

Çağçağ Reg. VE HES Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalandı.

06.10.2016


6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Mardin ili sınırları içinde NAS Enerji A.Ş. tarafından işletilen 5,256 MWm kurulu gücündeki Çağçağ Reg. ve HES tesisi için  Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalandı.