Menüler

Karsantı Barajı ve HES Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalandı.

09.11.2016


6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Adana ili sınırları içinde Ulu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından inşa edilecek olan 11,98 MWm / 11,50 MWe kurulu gücündeki  Karsantı Barajı ve Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalandı.