Menüler

Mavi HES’in Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalandı.

09.11.2016


6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Konya ilinde elektrik enerjisi üretimi amacıyla Konya Suki Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilecek 25,00 MW kurulu gücündeki, DSİ tarafından yapımı tamamlanan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli'nin mansabında bulunan,  Mavi HES’in Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalandı.