Menüler

Saka I-II Regülatörü ve HES Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalandı.

18.07.2018


18.07.2018 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Artvin ilinde  AB Enerji Üretim Ltd. Şti. tarafından inşa edilecek olan 4,43 MWm / 4,34 MWe kurulu gücündeki Saka I-II Regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalandı.