Menüler

Sandalcık Regülatörü ve HES Projesinin planlamaya esas arazi etütleri gerçekleştirildi.

12.02.2019


8 - 9 Şubat 2019 tarihlerinde Denizli ili Acıpayam ilçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan “Sandalcık Regülatörü ve HES Projesi” ile ilgili olarak Genel Müdür Yardımcısı Sn Murat DAĞDEVİREN beyin başkanlığında Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığımızla birlikte planlamaya esas arazi etütleri gerçekleştirilmiştir.