Menüler

Tahta Regülatör ve HES için Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalandı.

14.01.2020


10.01.2020 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Osmaniye ile Kahramanmaraş illeri sınırları içerisinde Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ. tarafından işletilmekte olan 12,886 MWm / 12,30 MWe kurulu gücündeki Tahta Regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalandı.