Menüler

Karakurt Barajı ve HES için Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalandı.

19.12.2019


19.12.2019 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında,  Kars ilinde Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. tarafından inşa edilmekte olan 99,50 MWm / 96,66 MWe kurulu gücündeki Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalandı.