Menüler

Berraksu HES için Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalandı.

10.09.2020


08.09.2020 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Gümüşhane ili sınırları içerisinde Berraksu Elektrik Üretim A.Ş. tarafından inşa edilecek olan 10,79 MWm / 10,42 MWe kurulu gücündeki Berraksu HES için Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalandı.