ÖZEL SEKTÖR MÜRACAATINA AÇILAN HES PROJELERİ

14.02.2024 / Gösterim Sayısı : 240 / Arşiv

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ve 15.06.2019 tarih ve 30802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; Fırat-Dicle Havzası sınırları içerisinde yer alan "Ayvalık Regülatörü ve HES", "Kızılsu Regülatörü ve HES", "Hilal Regülatörü ve Uludere HES", "Tuğba Regülatörü ve HES", "Oğlakçı Regülatörü ve HES" projeleri Tablo-2’de ilan edilmiştir.