SSS

Sıkça Sorulan Sorular


1. 2015 yılı itibari ile Türkiye de Hidroelektrik santrallerinde ulaşılan toplam elektrik üretim gücü kaç (MW/h) tir?  

(Şahin KAHVECİ)


Cevap: 2015 yılı itibari ile Türkiye’de Hidroelektrik Santrallerinde ulaşılan toplam kurulu güç 46,000 MW civarında olup toplam yıllık üretim potansiyeli 157,7 milyar KWH dır.


2. Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere su kullanım hakkı anlaşması imzalamak istiyorum. Kurmak istediğim tesisin kurulu gücü azami 1 mw olacaktır. Lisanssız elektrik üretim yönetmeliğine göre elektrik üretimi yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan bilgileri paylaşmanızı istiyorum İyi çalışmalar diliyorum.   (Erhan KARACA)


Cevap : "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" ve "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ", 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Tebliğin ilgili hükümlerinde de belirtildiği üzere; hidrolik kaynağa dayalı lisansız elektrik üretimi konusunda DSİ tarafından "Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" değişiklik yapılması gerekmektedir. Kurumumuzca Belediyeler tarafından işletilen isale hatları üzerinde tesis edilecek HES projelerinin lisanssız başvuruları için gerekli mevzuat hazırlıkları tamamlanma aşamasında olup, bu aşamada lisanssız HES'lere ilişkin başkaca bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, sadece Belediyeler tarafından işletilen isale hatları üzerinde tesis edilecek HES projelerinin lisanssız başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


3. Köyümüze iki dört kilometre mesafede tohma  çayı kenerında 600metre kare yerim var hes yapmak istiyorum kaç mega vata kadar vergi almazsınız ve izin için hangi yasal prosedürü izlemeliyim. (Mehmet YADAK)


Cevap : 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine yönelik hazırlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.06.2003 tarih ve 25150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.


Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/hessu-kullanim-anlasmalari internet adresinde "Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7" de ilan edilen projelere Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde tüzel kişiler tarafından müracaat edilebilmektedir. Tablo-2, Tablo-4, Tablo-5 ve Tablo-7 nin altında beyaz olarak duran projeler başvuru bekleyenleri; açık yeşil olarak yayınlanmış olanlar bir şirket tarafından başvurusu yapılmış ve 30 günlük ilan süresi (son başvuru tarihi dikkate alınarak) içerisinde başvuru yapılabilecek projeleri; koyu yeşil olanlar ise başvuruya kapanmış projeleri ifade etmektedir. Tablolarda ilan edilmiş olup beyaz ve açık yeşil olan projelere müracaat etmek isteyen firmaların izleyecekleri yol yine aynı internet adresinde verilmektedir. (detaylı bilgi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinin incelenmesi gerekmektedir)

Başvurunuzda ifade edildiği üzere hali hazırda tüzel kişiler tarafından Tohuma çayı üzerinde herhangi bir HES geliştirilmesi mümkün olmamakla birlikte başvurusu yapılabilen HES projeleri için ödenecek her türlü meblağ Kanun ve ilgili yönetmelikleri ile genelgelerde belirtilmiştir.


4. BEN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİYİM.BİTİRME PROJESİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA BELİRTİĞİM BİLGİLER GEREKİR. BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM .

1-BİRKAÇ KÜÇÜK HES'İN FİZİBİLİTE RAPORU(SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADASU HES GİBİ)

 2-GÜNCEL LİSANSLI VE LİSANSIZ HES SAYILARI.GÜÇLERİ. BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI GİBİ 

(Ramazan İLERİ)

CEVAP: 

1-) Devam eden ve bitmiş projelerle ilgili dosyalar; Kurumumuz ile bu projelere başvuruda bulunan şirket arasında yapılan işlemlere özel olması sebebiyle bu dosyaların tarafınıza verilmesi imkânı bulunmamaktadır. 

2-) Haziran 2015 tarihi itibariyle özel sektör tarafından geliştirilen Lisanslı proje sayısı 725 ve Lisans almamış proje sayısı 306 adettir.