HES Su Kullanım Anlaşmaları

Hidroelektrik Santralların Su Kullanım Anlaşmaları

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSİ ve tüzelkişiler arasında düzenlenecek Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması işlemlerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine yönelik hazırlanan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26.06.2003tarih ve 25150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede aşağıdaki Tablo-2, Tablo-3,Tablo-4, Tablo-5, Tablo-6 ve Tablo-7’de ilan edilen projelere Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde tüzel kişiler tarafından müracaat edilebilmektedir. Tablo-2, Tablo-4, Tablo-5 ve Tablo-7’nin altında beyaz olarak duran projeler başvuru bekleyenleri; açık yeşil olarak yayınlanmış olanlar bir şirket tarafından başvurusu yapılmış ve 30 günlük ilan süresi (son başvuru tarihi dikkate alınarak) içerisinde başvuru yapılabilecek projeleri; koyu yeşil olanlar ise başvuruya kapanmış projeleri ifade etmektedir.

Tablolarda ilan edilmiş olup beyaz ve açık yeşil olan projelere müracaat etmek isteyen firmaların izleyecekleri yol aşağıda verilmektedir (detaylı bilgi için Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinin incelenmesi gerekmektedir)


Tablo-1 (Türkiye’nin Hidroelektrik Santral Projeleri Listesi)
Tablo-2 (DSİ Tarafından Geliştirilen ve Su Kullanım Anlaşması Yapmak Üzere Şirketler Tarafından Müracaat Edilebilecek Hidroelektrik Enerji Projelerinin Listesi)

Tablo-3 (Tüzel Kişiler Tarafından Geliştirilen Projeler Listesi) (15.10.2007 tarihi itibariyle tüzel kişiler tarafından geliştirilen yeni proje başvuruları kabul edilmemektedir.)

Tablo-4 (DSİ Tarafından İnşa Edilmekte Olan Projeler Kapsamında, HES Kısmı Başvuruya Açılan Projeler)

Tablo-5 (İkili Anlaşmalar Kapsamından Çıkarılmış Olup, Müracaat Edilebilecek HES Projeleri)

Tablo-6 (Yap İşlet Devret (YİD) Kapsamından Çıkarılan HES Projeleri)

 

Tablo-7 (Grup Hidroelektrik Santral Projeleri)        Yardımcı Kaynak Üretim Tesisleri Hk. 2021/6 Sayılı Genelge 

Müracaat Edilebilen HES'ler

HidrokinetikEnerji Hakkında Duyuru

·     Duyuru

·     Su Kullanım Hakkı AnlaşmasıYönetmeliği  

·     HidroelektrikKaynak Katkı Payı Teklif Verme Toplantı Tarihleri 

·      Hidroelektrik Kaynak Katkı PayıTeklif Verme Toplantı Sonuçları

·       Revize Fizibilite Raporu Hazırlama Talepleri 

    

      2024 Yılı İçin Belirlenen Hizmet Bedelleri 

·       Yeni Geçici Teminat Tutarları 

·       GeçiciTeminat Mektubu Örneği 

·       Banka Referans MektubuAçıklaması ve Örneği

·

·        Hidrometrik ve Meteorolojik Veri Temin Bedelleri

·        Genelge (2015-1) HES Projelerinin Menbasından Su Kullanım İzni

·        Şirket İletişim Bilgileri Formu 

BANKA HESAP NUMARALARI:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 

HESAP ADI

IBAN

DSİ HES Hidrolojik Katkı Payı Havza Hidrolik Gözlem Değerlendirme ve Kontrol Hizmet Bedeli Tahsilat Hesabı

TR27 0001 0017 4548 9305 8550 56

DSİ HES Proje Hizmet Bedeli ve Proje Kontrol Hizmeti Rapor Temin Bedelleri Başvuru Ücreti Tahsilat Hesabı

TR97 0001 0017 4548 9305 8550 57

DSİ HES Ortak Tesis Enerji Hissesi Katılım Payı Tahsilat Hesabı

TR70 0001 0017 4548 9305 8550 58

DSİ HES Enerji Kaybının Tahsilatı Hesabı

TR43 0001 0017 4548 9305 8550 59

 Önemli not: 26.01.2020    tarihinden itibaren Vakıflar Bankasına ait hesap numaralarımız kullanılmayacaktır. 


Şemalar

·        Projesi Hazır Olanlar

·        MasterPlan Ön İnceleme

·        Tüzel Kişiler

·        İnşaat İlerleme Raporu Formatı

·        İnşaat İlerleme Raporu Formatı Eki