DEPOLAMALI HES TESİSLERİNDE BALIKÇILIK FAALİYETLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22.02.2022 / Gösterim Sayısı : 425 / Arşiv

Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Özel Sektör HES Yatırımcılarına rezervuar alanlarında kafeslerde balık yetiştiriciliği faaliyetlerinin tanıtımın yapılarak bu sayede depolamalı HES tesislerinin rezervuar alanlarının  kafeslerde balık yetiştiriciliği faaliyetleri vasıtasıyla ekonomiye kazandırılması talimatı vermiştir.

Bu amaçla 02.02.2022 ve 16.02.2022 tarihlerinde Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı Mahmut YÜZER başkanlığında Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve ilgili şirket yetkililerinin katılımı ile Daire Başkanlığımız Toplantı Salonu’nda toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantılar ile depolamalı HES projelerinin rezervuarlarında balıkçılık faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği hususunda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Atıl olan söz konusu kapasitemizin kullanılabilir hale getirilmesi ile hem HES’in proje ekonomisine ekstra ciddi katkı verecek hem de Ülkemize katma değeri yüksek balıkçılık faaliyetleri vasıtası ile ilave gelir sağlanmış olacaktır.