KAMU VE BELEDİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ (KAYE) PROJESİ

1.06.2023 / Gösterim Sayısı : 100 / Arşiv

Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’nda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılması, şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımların gerçekleştirilmesi, daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılması, kamu binalarında enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler yapılması ve kendi elektrik ihtiyacını (öz tüketim) karşılamak amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler yer almaktadır. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kamu binalarında elektrik giderlerinin yenilenebilir enerji üretim tesislerinden karşılanması amacıyla Kamu ve Belediye Yenilebilir Enerji (KAYE) Projesi geliştirilmiştir. KAYE Projesi Dünya Bankası tarafından fonlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mali garantörlüğünde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

KAYE projesininde, kamu binalarının uygun koşullarda elektrik enerji sarfiyatının tamamını veya bir kısmını (öz tüketime tabii) karşılamak üzere kurumların açık otoparkları ve çatıları üzerine güneş enerjisi santralleri kurulması planlanmaktadır. Planlanan santraller tamamlandıktan sonra kamu kurumlarının öz tüketimleri kendi santrallerinde ürettikleri enerjiden karşılanarak enerjide dışa bağımlılığı ve sistem yükünü azaltarak devlet yararına tasarruf sağlanmış olacaktır. İklim değişikliği adına kamu kurumlarının CO2 salınımı ciddi oranda azalarak Kalkınma Planları hedeflerine bir adım daha yaklaşılacak ve kamu kurumları kendi elektriğini üretebilir hale gelecektir.

KAYE Projesi kapsamında kamu binalarında güneş enerjisi santralleri kurulması için teknik danışmanlık hizmetleri, inşaat işleri ve danışmanlık dışı hizmetler yürütülerek üniversiteler, bakanlıklar, hastaneler gibi kamu kurumlarının öz tüketimlerine yönelik lisanssız güneş enerjisi santralleri kurulumları gerçekleştirilecektir. KAYE Projesi ile kamu binalarının bulunduğu yerleşkelerde otopark üstü GES, çatı tipi GES, arazi tipi GES veya mikro rüzgâr türbini kurularak elektrik ihtiyaçlarının bu tesislerden sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu tesislerin kurulumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yapılacaktır. Projeye ilişkin olarak detaylı bilgiler https://kamuenerji.csb.gov.tr/ adresinde mevcuttur.