BİRLEŞİK YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ

2.06.2023 / Gösterim Sayısı : 286 / Arşiv

08  Mart  2020  tarih  ve  31062  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  "Elektrik  Piyasası  Lisans Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik"  ile  "Yenilenebilir  Enerji  kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında ana kaynağı hidroelektrik enerji üretim tesisi olan bir HES projesinin, yardımcı kaynağı olarak tesis edilecek olan ilave enerji üretim tesisi başvurularının kapsamı ve genel çerçevesi belirlenmiştir.

2021/6 sayılı "Ana Kaynağı Hidrolik Olan Enerji Tesislerinde Birleşik Yenilenebilir Enerji Tesisi Kurulması hk." konulu Genel Müdürlüğümüz Genelgesi kapsamında iş ve işlemleri Kurumumuz tarafından yürütülen projelere ilişkin olarak Şirket başvuruları alınmaktadır.

Haziran 2023 itibariyle Daire Başkanlığımız tarafından iş ve işlemleri yürütülen yaklaşık 140 adet HES projesine yönelik olarak başvurular alınmış olup gerekli işlemler yapılmıştır.